कोरोना भाइरस - अपडेट Powered by SoftNEP

विश्व

१९६,४६९,९९५

हालसम्म संक्रमित

१७७,९२५,१९९

उपचारपछि निको भएका

४,१९९,४८०

मृत्यु हुनेको संख्या

नेपाल

६८८,३०७

जम्मा संक्रमित

६४९,०७२

निको भएको

९,७९१

मृत्यु हुनेको संख्या

अपडेटः बुधबार, साउन १३, २०७८ | १८:०० बजे । स्रोत: worldometers.info & MOHP