कोरोना भाइरस - अपडेट Powered by SoftNEP

विश्व

६२०,१८०,८१५

हालसम्म संक्रमित

६००,२१४,७२६

उपचारपछि निको भएका

६,५४०,२१७

मृत्यु हुनेको संख्या

नेपाल

९९९,५७५

जम्मा संक्रमित

९८६,२३५

निको भएको

१२,०१७

मृत्यु हुनेको संख्या

अपडेटः आईतबार, असोज ९, २०७९ | १७:०० बजे । स्रोत: worldometers.info & MOHP