कोरोना भाइरस - अपडेट Powered by SoftNEP

विश्व

६७४१३९२३९

हालसम्म संक्रमित

६४६१३७५१०

उपचारपछि निको भएका

६७५२८५८

मृत्यु हुनेको संख्या

नेपाल

१००१०८६

जम्मा संक्रमित

९८९०५२

निको भएको

१२०२०

मृत्यु हुनेको संख्या

अपडेटः बिहीबार, माघ १२, २०७९ | १७:०० बजे । स्रोत: worldometers.info & MOHP