कोरोना भाइरस - अपडेट Powered by SoftNEP

विश्व

३५९,९६८,३८२

हालसम्म संक्रमित

२८५,०२५,००७

उपचारपछि निको भएका

५,६३६,६९७

मृत्यु हुनेको संख्या

नेपाल

९३३,४५१

जम्मा संक्रमित

८३१,७१२

निको भएको

११,६७२

मृत्यु हुनेको संख्या

अपडेटः बुधबार, माघ १२, २०७८ | १७:०० बजे । स्रोत: worldometers.info & MOHP