कोरोना भाइरस - अपडेट Powered by SoftNEP

विश्व

६९५,०६३,८११

हालसम्म संक्रमित

६६६,८७३,००३

उपचारपछि निको भएका

६,९१३,७७७

मृत्यु हुनेको संख्या

नेपाल

१,००३,४३४

जम्मा संक्रमित

९९१,३२२

निको भएको

१२,०३१

मृत्यु हुनेको संख्या

अपडेटः शुक्रबार, भदौ २२, २०८० | १७:०० बजे ।स्रोत: worldometers.info & MOHP