कोरोना भाइरस - अपडेट Powered by SoftNEP

विश्व

६९०,१४३,४११

हालसम्म संक्रमित

६६२,६१२,२६३

उपचारपछि निको भएका

६,८९०,२०२

मृत्यु हुनेको संख्या

नेपाल

१,००३,३५३

जम्मा संक्रमित

९९१,३१२

निको भएको

१२,०३१

मृत्यु हुनेको संख्या

अपडेटः शनिबार, जेठ २७, २०८० | १७:०० बजे । स्रोत: worldometers.info & MOHP