कोरोना भाइरस - अपडेट Powered by SoftNEP

विश्व

५५२,८२५,०९८

हालसम्म संक्रमित

५२८,०४४,४७३

उपचारपछि निको भएका

६,३५८,३२२

मृत्यु हुनेको संख्या

नेपाल

९७९,७२९

जम्मा संक्रमित

९६७,४८०

निको भएको

११,९५२

मृत्यु हुनेको संख्या

अपडेटः शुक्रबार, असार १७, २०७९ | १७:०० बजे । स्रोत: worldometers.info & MOHP